Нормативно-правова база

Закони України

Від 05.09.2017 № 2145-VIII – Про освіту
Від 13.05.1999, №651-XIV – Про загальну середню освіту

Наказ МОНУ від 06.08.2019 № 1077 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 н.р.”

Наказ МОНУ від 29.07.2019 № 1033 “Про впровадження нової редакції Українського правопису”

Лист МОНУ від20.08.2019 № 1/9-525 “Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти”

Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 н.р.”

Розпорядження КМУ від 24.07.2019 №568-р “Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права”

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406.

Лист МОНУ від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

Лист МОНУ від 01.02.2018 № 1/9-74 “Щодо застосування державної мови в освітній галузі”

Наказ МОНУ від 31.05.2018 №554 “Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 н.р.”

Наказ МОНУ від 02.08.2018 № 849 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 н.р.”

Рішення Колегії МОН від 22.07.2017 року. Протокол № 5/3-2 “Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОНУ від 07.08.2015 № 855 “Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів”

Наказ МОНУ від 13.04.2011 року №329 “Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти” (9-11 класи)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України (6 березня 2002 року за № 229/6517), зі змінами