Дуальна освіта

Термін «Дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60 років минулого століття в ФРН, як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно відмінних форм навчання.

   Основні зміни, які відбулися в організації навчально-виробничого процесу при запровадженні елементів дуальної форми навчання:

– зміна співвідношення навчального часу: теоретичне навчання – 30%, виробниче навчання та виробнича практика -70% навчальних годин;

– упровадження блочно-модульної побудова навчального процесу: опанування базового модуля на базі закладу освіти, а потім чергування: модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти, модуль практики (4-8 тижнів) на базі підприємств, установ, організацій;

– оцінювання результатів навчання – відповідно до реальних показників професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва.

Підстави для впровадження елементів дуальної системи навчання: 

Закон України «Про освіту», стаття 9;

Наказ МОН від 12.12.2019.№1551 “Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти”;Розпорядження КМУ від 19.09.2018 №660-р  “Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти”  ;

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період 2017-2020 р.р., розділ ІІІ «Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модернізація професійно-технічної освіти»;

Наказ МОН від 20.08.2019 №1132 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 та визнання такими, що втратили чинність. наказів Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 №473 і від 24.05.2019 №735” ;

Наказ МОН від 23.06.2017р. №916 “Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників”;

Наказ ДОН Полтавської ОДА від 10.08.2017 №319 “Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників”;

Наказ НМЦ ПТО у Полтавській області від 18.08.2017 №17 “Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників”;

Лист МОН від 03.09.2018 №1/11-9361 “Щодо впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників”;

Лист ДПО МОН України від 14.07.2017 №3-545 .