Професійна підготовка

Нормативно-правова база

– Постанова КМУ від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

– Постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки України №731 від 05.08.2008, №1019 від 10.11.2008, №746 від 10.07.2015

– Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.98 №201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам,  які  здобувають професійно-технічну освіту»

– Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 №947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у Професійно-технічних навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 09.04.2002 №187/243 «Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології»

– Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2012 № 694 «Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу»

Державні стандарти

Розроблення

СП(ПТ)О на компетентнісному підході

2019 рік

Впровадження