STEM-освіта

STEM (S – science, T – technology – Е-engineering – М-mathematics). Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics).

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує здобувачів освіти до успішного працевлаштування, до подальшого продовження навчання після ЗП(ПТ)О або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

У останні роки в Україні спостерігається бурхливий розвиток комп’ютерних технологій, нанотехнологій, ІТ-сфери, робототехніки. Технологізація багатьох сфер громадської діяльності вимагає від держави створити сприятливі умови для підготовки кваліфікованих працівників. Тому, необхідною умовою є реформування та розвиток освіти.

Впровадження STEM-освіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та конкурентоспроможною, тому що STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення.

У даному розділі розміщені методичні рекомендації, інформації про майстер-класи, матеріали обласних методичних секцій викладачів та змагань і проєктів з використанням STEM-обладнання та технічних інновацій, посилання на записи регіональних і всеукраїнських вебінарів.

Лист НМЦ ПТО у Полтавській області від 24.03.2021 №01/17-165 “Про підготовку STEM-проєктів до захисту у 2021-2022 н.р.”

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в ЗП(ПТ)О у 2021/2022 н.р.

Матеріали захисту учнівських STEM-проєктів (01.12.2021)

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в ЗП(ПТ)О у 2022/2023 н.р.

Наказ про проведення захисту учнівських STEM-проєктів серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області (2022-2023 н.р.)

Наказ про підсумки проведення захисту учнівських STEM-проєктів серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області (2022-2023 н.р.)

Матеріали захисту учнівських STEM-проєктів (22-23.02.2023)

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в ЗП(ПТ)О у 2023/2024 навчальному році

Матеріали захисту учнівських STEM-проєктів (11-12.12.2023)