10 березня 2021 року НМЦ ПТО у Полтавській області провів у режимі онлайн методичну годину на тему „Атестація – одна із ключових форм оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О”.
Віктор Гриженко, заступник директора з методичної роботи, акцентував увагу на основних положеннях нормативно-правової бази з питань атестації педагогів, зокрема Типового положення про атестацію педагогічних працівників і Закону України „Про освіту”, який значно розширив права педпрацівників на вибір форм і методів підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки.
Методист НМЦ ПТО у Полтавській області Лідія Левада розповіла про особливості атестації вихователів, керівників гуртків, бібліотекарів ЗП(ПТ)О.
Питання об’єктивності в оцінюванні діяльності та досвіду роботи педагогічного працівника, розробки єдиних вимог і критеріїв до педагогів, які атестуються, висвітлила у своєму виступі методист НМЦ ПТО Тетяна Короп.
Рекомендації щодо особливостей презентації роботи майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки у міжатестаційний період надала методист Тетяна Дмитренко.
Матеріали методичної години