Надання якісних освітніх послуг – одне з головних завдань ЗП(ПТ)О

Реалії сьогодення вимагають від педагога всебічної віддачі та постійного розвитку. Саме тому методичні служби закладів освіти стають надійним тилом педагогів та важливим осередком інновацій, педагогічних ідей та технологій.

5 жовтня 2022 року в режимі онлайн відбулося засідання обласної секції методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області. Організатором заходу став Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області.

Керівник НМЦ ПТО у Полтавській області – Ірина Долина, розкрила питання щодо методичного супроводу організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О області у 2021/22 навчальному році та перспективи 2022/23 навчального року.

Виступи спікерів засідання були присвячені наступним питанням:

  • оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О на основі нових Державних освітніх стандартів (Наталія Бойко);
  • реалізація єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО у Полтавській області „Впровадження цифрових технологій у процес підготовки кваліфікованих робітників ЗП(ПТ)О у контексті цифрової трансформації освіти” (Віктор Гриженко);
  • аналіз діяльності методичних служб ЗП(ПТ)О області (Тетяна Дмитренко);
  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у сучасному форматі (Олена Ярина).

Сучасна освіта вимагає інноваційного підходу до питання контролю та перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти під час дистанційного (змішаного) навчання. Своїм досвідом з даного питання ділились:

Алла Данілейко, майстер виробничого навчання ДПТНЗ „Полтавський професійний ліцей транспорту”;

Сергій Сидоренко, викладач Професійно-технічного училища №44 м. Миргорода;

Ігор Коваленко, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Решетилівської міської ради та викладач ДНЗ „Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського”.

Представлені ними напрацювання щодо використання навчальної платформи Moodle, національної освітньої платформи Всеосвіта та сервісів Google, зокрема Google-форм, стали цікавими для присутніх та корисними для використання у освітньому процесі.